Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Αποτελέσματα Κ.Π.Γ. - ΜΑΪΟΣ 2023

Καλώς ήλθατε στα Αποτελέσματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Ο υποψήφιος για την είσοδό του στα αποτελέσματα θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα:
Κωδικός Υποψηφίου: τον 8-ψήφιο Κωδικό Υποψηφίου.
Αρχικά Ονομαστικών: τα 4 αρχικά των ονομαστικών στοιχείων με την ακόλουθη σειρά, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο.