Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Αποτελέσματα Κ.Π.Γ. - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Καλώς ήλθατε στα Αποτελέσματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Ο υποψήφιος για την είσοδό του στα αποτελέσματα θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα:
Κωδικός Υποψηφίου: τον 8-ψήφιο Κωδικό Υποψηφίου.
Αρχικά Ονομαστικών: τα αρχικά των ονομαστικών στοιχείων με τη ακόλουθη σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο.